Media

Informacja prasowa ze strony Prokuratury Okręgowej w Łodzi:

"Kongres otworzyło wystąpienie Ministra Sprawiedliwości – Cezarego Grabarczyka. Kongres Psychiatrii Sądowej dał okazję wymiany poglądów i przedyskutowania problemów, jakie pojawiają się w szeroko rozumianej współpracy środowiska lekarzy psychiatrów, seksuologów i psychologów ze światem prawników. Przedstawiciele sędziów, prokuratorów i adwokatów w swych wystąpieniach omawiali w szczególności kwestie dotyczące współpracy z biegłymi w świetle przepisów procedury karnej, wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2015 roku"

 

 

 

Informacja ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: 

"Konferencja jest okazją do integracji różnych dyscyplin naukowych, wymiany poglądów oraz aktualnego stanu wiedzy przedstawicieli środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, psychiatrów, psychologów.

Tegoroczne spotkanie podejmuje m. in. zagadnienia schizofrenii, depresji, uzależnienia od alkoholu, zaburzeń preferencji seksualnych w aspekcie ich przebiegu, leczenia i zagadnień prawnych, w tym w kontekście również zbliżającej się nowelizacji kodeksu postępowania karnego." 

 

 

 

Informacja z bloga palestrapolska.wordpress.com:

"Kongres otworzył prof. dr hab. Piotr Gałecki z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz SSA dr Krzysztof Eichstaedt. Kongres okazał się dużym organizacyjnym wyzwaniem, gdyż uczestników było około 300, z czego prawie 200 osób to lekarze, z kolei nieco ponad 100 to prawnicy, a konkretnie: sędziowie, prokuratorzy i adwokaci." 

                                

 

 

 

Informacja ze strony TVP ŁÓDŹ:

"Nie ma sprawiedliwości bez postępowania dowodowego, podczas którego wykorzystujemy opinie biegłych specjalistów" - mówił minister Grabarczyk, który otworzył kongres. Jak dodał, spotkanie w Łodzi to dobra okazja do poddania krytyce nowych rozwiązań prawnych."

   

  

 

Informacja ze strony Gazety Wyborczej: 

"Zdaniem profesora psychiatria sądowa łączy precyzję i rygorystyczność prawa i wiele odcieni zdrowia psychicznego. "Nie jest jednak tak, że stwierdzona niepoczytalność stanowi ucieczkę przed karą za popełniony czyn. Są standardy, wiedza i doświadczenie, choć faktycznie w opiniach psychiatrycznych jest bardzo dużo subiektywizmu. Tego się nie da uniknąć, choć można ten subiektywizm zminimalizować" - powiedział psychiatra."

 

 

 

Informacja ze strony www.rynekzdrowia.pl

"W dniach 17-18 kwietnia 2015 r. w Łodzi odbędzie się pierwszy w Polsce Kongres Psychiatrii Sądowe. Będzie spotkaniem unikatowym, ponieważ nie tylko zintegruje tak różne dyscypliny naukowe, ale także pozwoli na bezpośrednią wymianę poglądów i aktualnego stanu wiedzy przedstawicieli środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, psychiatrów, psychologów oraz duchownych - wszystkich, których wiedza jest niezbędna, by sprostać wyzwaniom orzekania i opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego. "